Meditation i København

Meditationen som praksis er livsændrende fordi vi ved at komme til stede i os selv øger vores bevidsthed. Når vi igennem meditation gradvist stabiliserer vores nervesystem, vil vi opdage stilheden i vores indre. Herfra kan vi observere sindets bevægelser. Bevægelserne af både storm og stilstand. Ofte vil vi opleve storm i vores indre. Vi opdager illusionerne som vi lever fra. Vi oplever den massive evne vi har til mental aktivitet.

Vi oplever gennem iagttagelse, at vi er noget helt andet end vores tanker, følelser, overbevisninger og handlinger. Vi oplever dermed at vi igennem illusionerne adskiller os selv fra oplevelsen af at være autentisk i live. At være i live er ikke en identifikation med vores sind. At opleve at være i live er det største og det er essensen af livet. Ikke forståelsen af hvorfor vi er i live, men oplevelsen af at være i live. Når vi opdager at vi er i live så forsvinder alle spørgsmålene. De bliver overflødige.

Autentisk tilstedeværelse i livet

Livet mærkes nærværende og livfuldt, når vi stilner vores sind og lader os glide ind i erfaringen af at være. Vi oplever at komme til stedet i livet bagom illusionerne, tankerne, følelserne. Vi opdager at alt hvad vi reelt set oplever blot er historier skabt af vores sind.

Vi opdager hvordan vi er begrænset af vores sind og hvordan vi kan bruge vores bevidsthed til at slippe de begrænsende identifikationer – og begynde at leve et liv fra det sted, hvor vi oplever tilværelsen direkte. Vi opdager hvordan tågen om os letter og hvordan vi pludselig ser klart. Vi opdager hvordan vi holder fast i mønstre i vores liv, fordi vi tror at det er nødvendigt.

Vi opdager at det ikke er nødvendigt. At alt hvad vi har brug for er til stede allerede – og at det altid har været til stede. Vi opdager at vi alle er det samme. At der ikke er forskel på hvad vi er. Den eneste forskel er graden af erkendelse af vore inderste væsen. Vore inderste væsen som er kærlighed og fred. Balance og erkendelse af taknemmelighed for livet. Fordi vi selv er livet. Sammen med alt og alle.

Mediation – En nærværspraksis

Meditation som praksis skaber intimitet med livet. Et nærvær som besvarer alle store spørgsmål i dette liv, uden vi føler behovet for at spørge. Alle svar er allerede til stede. Når vi tager os tiden til at åbne os for verden, så åbner verden sig for os. Vi kigger på livet og opdager at livet kigger tilbage på os. Og det som kigger tilbage på os, det er os selv.

Vi iagttager vores sind og bliver herigennem klar over hvordan vores tanker styrer vores observationer, handlinger, relationer – hele vores tilværelse. Vores ubevidste åbenbares for os. Denne fase er ikke stressreducerende. På den korte bane kan det føles som en overvældende oplevelse at blive klar over hvordan vi er styret af vores egne tanker, forventninger, idéer, erfaringer, mønstre, vaner og hele vores historik.

Men indblikket giver os et ægte solidt fundament og kendskab til os selv, hvilket vil give roen i tilværelsen. Forløsningen og den øgede bevidsthed ligger netop i at observere os selv. Det er i denne observation at vi kan løsrive os fra at leve gennem vores tanker, og begynde for alvor at komme til stede i os selv og leve fra hjerte. Fra det som vi indser at vi er.