Om valg af metode – Og hvad de har til fælles

Et nervesystem i ubalance kan være en så velkendt tilstand, at vi ofte ikke bemærker det, fordi vi tror at det er vores virkelighed, og vi tror at det skal føles sådan at være i live.

Jeg ser på det således, at det skal føles let og ubesværet at være i live. Selvfølgelig oplever vi smerte, det er et vilkår for at være menneske. Men vi kan igennem et nært kendskab til os selv opleve smerten som acceptabel. Vi kan lærer at slippe identifikationerne til de tilstande vi oplever. Vi kan lære at iagttage vi vores sind, som vil prøve at løbe om hjørner med os, men med bevidstheden herom bliver det ikke vores frygtbaserede sind, som vi lever fra.

Når vi åbner op for systemet og tillader roen at indfinde sig, så begynder vi at leve fra hjertet, hvor oplevelsen af livet er livfuld, taknemmelig og uendelig rig.

Dette gøres først og fremmest ved at få stabiliseret vores nervesystem. Meget andet spiller ind, men dette er første skridt, for at nå vores bevidsthed.

Stabilisering af nervesystemet

Healing, vejledning, kropsterapi og meditation har alt sammen til sigte at berolige og stabilisere nervesystemet.

Ligesom Buddha introducerede forskellige meditationsteknikker fordi han indså hvor forskelligt vores sind arbejder, lige så vel har vi brug for forskellige metoder til at nå ind til vores inderste.

Fælles for metoderne healing, kropsterapi, vejledning og meditation er at der først skabes et fokus, for at vi derefter kan slippe fokus, for derefter at lade systemet blive afslappet. Altså dæmpes aktiviteten af det sympatiske nervesystem, som ellers er i gang, når vi er under pres mentalt, følelsesmæssigt eller fysisk.

Når nervesystemet er stabilt mærker vi ro. Der bliver plads til at vi kan give os hen til den del af os selv som ikke er mental. Alene den oplevelse kan være forløsende.

Fra et roligt sted kan vi arbejde med bevidstheden.

Og det er selve udgangspunktet.

Herfra bliver der adgang til at mærke og sætte bevægelse i de blokeringer som ligger i krop og sind. Det er de blokeringer som hindrer vores naturlige evne til leve et ubesværet og nærværende liv med en sund sjæl i en sund krop.

Når du vælger hvilken form der passer til dig, så er det en temperamentssag. Nogle har brug for at udtrykke sig gennem tale og vejledning. Andre har brug for at komme i kontakt med sin krop og mærke den gennem kropsterapi. Andre har behov for blid healing, mens andre har lyst til at gøre meget af det indre arbejdet ved at meditere i et fællesskab. Det er forskelligt. Mærk ind. Og vid at vi kan ændre metode.

Blokeringer forløses

Alle arbejdsmetoder har evnen til frigørelse af blokeringer, så vi kan komme mere i balance og langsom langsom erkendelse os selv mere og mere. Alle metoderne handler om en bevidstgørelse af os selv, livskvalitet og indre fred. Det handler om at opdage at smerte og stress og mistrivsel på alle planer ikke er noget vi skal leve med. Det handler om at erkende vores fulde værd og vores særegen potentiale. Ofte venter vores krop og psyke blot på denne kærlige opvågning. Uden vi ved af der ligger en længslen der og venter på, at vi skal opdage den. For nogle er længslen så stor at bevidstheden herom er helt klar. For andre mærkes som blot flygtigt ind i mellem.

Alt er velkommen.

Behandling hos mig henvender sig til dig, som mærker lysten til at komme nærmere din livskerne, for herfra at kunne leve et liv i overensstemmelse med dine indre værdier.
Behandling hos mig henvender sig til dig, som mærker uafklarethed, stress, uro, tankemylder, tyngde, sorg, anspændthed og usikkerhed.

Behandling hos mig henvender sig til dig, som søger støtte til din rejse mod højere bevidsthed, nysgerrighed på at finde din meningsfulde plads i mysteriet Livet samt modet til at handle fra hjertet.
Behandling hos mig skaber rum for, at du kan møde dig selv, forstå dig selv og frisætte dig selv.