Vejledning i København

Når vi bliver mødt af et menneske, som er i kontakt til kærlighed og evnen til at se, så åbnes vores hjerter. At sidde med et menneske og i tryghed mærke, at der er plads til selvudfoldelse og selviagttagelse er for mange en tiltrængt begivenhed. Vi længes alle mod at blive set og åbne hjertet ærligt op og sidde i nænsomhed med hvad der bevæger sig i os.

Vi har brug for ører der lytter, øjne der ser klart og et hjerte som ikke fordømmer. Fra det sted i os hvor det åbner indeni os kan vi lære en hel del os selv, vores lidelser og hvordan vi lader os begrænse i livet og hvori vores potentiale søger at komme til udtryk. Vi kan igennem bevidstheden om os selv, opdage os selv og ændre livet – således at det leves indefra og ud. Med vores opdagelse af vores særegne ressourcer som det stabile og kontinuerlige fundament.

Som menneske og terapeut er medfølelsen, livserfaringen, evnen udi at erkende kærlighed som sammenhængskraften det som gennemstrømmer mit møde med dig.

Svar gives ikke, de mærkes

Jeg skaber i vejledning rum for en dyb undersøgelse af hvad der rører sig i dig og hvad der er aktuelt i dit liv. Jeg er af den erkendelse at svar ikke kan gives. De mærkes og de kan ikke foræres af andre. Vejledning hos mig er altså ikke en kilde til svar på dine spørgsmål.

Det er et rum hvor jeg støtter dig og guider dig i at mærke svarerne selv. En støtte i at tage ansvar for de svar som vi selv kan komme i kontakt med igennem en øget bevidsthed. For kun igennem kendskabet til os selv, kan vi komme vores indre til livs.

Undersøg den indre vej

Når du vælger vejledning hos mig så er det fordi du mærker en villighed til at undersøge den indre vej.

Når du vælger vejledning hos mig, så finder du ord for det som du er. Og herigennem får du bevidstheden til at udleve det helhjertet.

Når du vælger vejledning hos mig, så vil du, hvis det er villighed, åbne op for at lade dig føre af din intuition.

Når du vælger vejledning hos mig, så vil tilværelsen transformeres til en arena for udforskning hvorigennem vi kan lære at aflære det tillærte, som vi ikke længere ønsker at følges med.